Voortgang restyling Piazza

De komende twee weken zullen de volgende werkzaamheden nog uitgevoerd worden:

* het (afronden van het) betegelen van de nieuwe trap naar het souterrain;
* het voorzien van deze trap van een tijdelijke, houten leuning;
* het plaatsen en afmonteren van de zitelementen op beide etages bij       de winterpuien en op de 2de etage bij de toiletten;
* het aanbrengen van het groen op de etages.

Na de bouwvak zal de nieuwe leuning aangebracht worden. De nieuwe trap naar het souterrain zal over 2,5 week open gesteld worden voor het publiek, waardoor het souterrain weer gemakkelijk toegankelijk wordt vanaf het Piazza-plein. De noodtrap zal daarna worden verwijderd.

Direct na de bouwvak (week 34, vanaf 20 augustus) zullen we aanvangen met de herbestrating van het Piazza-plein. Om de overlast zoveel als mogelijk te beperken en toegang te behouden tot alle winkels, wordt de nieuwe vloer in fasen gelegd. Zie ook bijgaande schetsmatige fasering. Per fase geldt globaal dat:

* op maandag de oude vloer gestraald wordt, waarna
* op dinsdag de oude vloer in de primer wordt gezet, en
* op woensdag t/m vrijdag de nieuwe tegels worden aangebracht, en
alle winkels middels looppaden bereikbaar blijven.

Er zal zoveel mogelijk getracht worden het weekeinde vrij te houden van werkzaamheden. Als alles conform plan verloopt, zullen de werkzaamheden worden afgerond vóór de herfstvakantie, zodat Het Nieuwe Piazza grotendeels klaar is voor de belangrijkste laatste maanden van het jaar.